வணக்கம்: எல்லாம் அவன் செயல்!

பக்தி: 25 ஆசி: 16 …………. நிம்மதி! சந்தோஷம்! உற்சாகம்! ……………… இறைவனுக்கு வணக்கம். இதய பாரதத் தாய்க்கு வணக்கம். இன்பத் தமிழ்ச் சோலைக்கு வணக்கம். இனிய தமிழ் பக்தர்களுக்கு வணக்கம்.
வணக்கம்: எல்லாம் அவன் செயல்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com