பக்திக் கட்டுரை: பெரிய பெருமாளுக்கு பெரிய கோபுரம் தந்தவர் !

ராஜகோபுரம் எழுப்பப்படும் நிலப்பரப்பிலுள்ள மண்ணின் உறுதித்தன்மை குறித்து ஊடகங்களில் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
பக்திக் கட்டுரை: பெரிய பெருமாளுக்கு பெரிய கோபுரம் தந்தவர் !
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com