கோவை - கே .என். ஜி. புதூர் பிரிவு: அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேறச்செய்யும் ஆடிக் குண்டம் திருவிழா!

வக்ரகாளியம்மன் என்ற பெயரைக் கொண்ட இந்த அம்மனது சிலை ஆரம்பத்தில் காட்டின் நடுவே ஒரு மேடை மீது வடக்கு நோக்கி நிறுவப்பட்டது.
கோவை - கே .என். ஜி. புதூர் பிரிவு:
அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேறச்செய்யும் 
ஆடிக் குண்டம் திருவிழா!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com