சிதம்பரம்: துர்வாசரின் தாகம் தீர்த்த தும்பிக்கையான்!

விநாயகர் தன் அங்குசத்தால் கீறிய இடம் ஒரு கிணறாக உருவானது.
சிதம்பரம்: துர்வாசரின் தாகம் தீர்த்த  தும்பிக்கையான்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com