சென்னை : ஆலமர இயற்கை விநாயகர்!

விருட்சங்களைகடவுள்மூர்த்தங்களுக்குஇணையாகக்கருதிவலம் வந்துவழிபடுவர். ஆனால் இங்கு விருட்சத்திலேயே விநாயகர்தோன்றி அருளுவதால் ஆலமர இயற்கை விநாயகர் அதிக ஆற்றல் கொண்டவராக விளங்குகிறார்.
சென்னை : ஆலமர இயற்கை விநாயகர்!
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com