நாள் எல்லாம் திருநாளே : ஆகஸ்ட் 31 – செப்டம்பர் 13 (ஆவணி 14 - 27)

முனிவர் ஒருவர் இறைவனிடம், “ஐயனே! எனக்கு எந்தச் சுகமும் தேவையில்லை. பசிக்கும்போது உணவாகவும், தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணீராகவும் நீரே வரவேண்டும். என் வாழ்வையே உனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டேன்!” என்று பிரார்த்தனை செய்தார். மனமிரங்கிய இறைவனும் அவ்வாறே வரத்தைத் தந்தருளினார்.
நாள் எல்லாம் திருநாளே : ஆகஸ்ட் 31 – செப்டம்பர் 13 (ஆவணி 14 - 27)
Loading content, please wait...
logo
Kumudam Publications Private Limited
www.kumudam.com